نیازمندی‌ های رایگان

تجهیزات پزشکی | آگهی اینترنتی تبلیغ24

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  انکوباتور نوزاد

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  بیلی روبین متر

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  پالس اکسی متر

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  تب سنج غیر تماسی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  تخت طبی پزشکی

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید